Πολιτική Ποιότητας

CRETAN MYRON

Ποιοτικός έλεγχος ελαιολάδου

Προτεραιότητα της CRETAN MYRON είναι οι οργανοληπτικές αναλύσεις σε κάθε δείγμα ελαιολάδου, το οποίο φυλάσσεται για όλο το διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής γίνονται οι αυστηρότεροι έλεγχοι, για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων μας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διασφαλίζεται ότι το τελικό προϊόν διατηρεί τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που θέτει η εταιρεία μας και οι οργανισμοί βάσει των οποίων είμαστε πιστοποιημένοι.