Μύρον

Λάδι αγνό & αρωματικό, όπως το Μύρο!

Ονομασία Μύρον

Σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, κάθε άνθρωπος σε μικρή ηλικία βαπτίζεται. Στο μυστήριο του βαπτίσματος το έλαιον είναι το υλικό εκείνο που μεταφέρει τη χάρη του Θεού στο βαπτιζόμενο και ονομάζεται ΜΥΡΟ. Σύμβολο προστασίας, ευελιξίας και αναγέννησης σε κάθε βαπτιζόμενο, για όλη του τη ζωή.

Επίσης, η ονομασία MYRON προέρχεται από την ελληνική έννοια του Μύρου ως αρωματικού ελαίου, γλυκού λαδιού και ό,τι πιο εκλεκτού!