Ανάλυση Cookies

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

 

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ          ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

_ga                                     cretanmyron.gr         HTTP                  2 χρόνια

 

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγραφή μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

 

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

_gat                                    cretanmyron.gr           HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει το ρυθμό εισροής αιτημάτων.

Πηγή:  https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

_gid                                cretanmyron.gr                HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

collect                       google-analytics.com          Pixel                  Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στη Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ολλανδία (επαρκής)

 

tk_ai                          cretanmyron.gr                   HTTP                    Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Δηλώνει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στην τοποθεσία web. Χρησιμοποιείται για εσωτερική ανάλυση και βελτιστοποίηση τοποθεσίας Web.

Πηγή: https://www.cretanmyron.gr/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Αναγκαία

Τα αναγκαία Cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά το site και να εξυπηρετήσει τον σκοπό της επίσκεψης του χρήστη (π.χ. ενημέρωση). Επιτρέπουν τις βασικές λειτουργίες του site, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας.

 

ONOMA COOKIE             ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ              ΤΥΠΟΣ                 ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

wc_cart_hash_               #cretanmyron.gr                 HTML                  Διαρκής  

URL: https://www.cretanmyron.gr/

Περιγραφή σκοπού του cookie: Μη ταξινομημένος εκκινητής: Webserver

Πηγή: cretanmyron.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

wc_fragments_              #cretanmyron.gr                    HTML                 Συνεδρία

URL: https://www.cretanmyron.gr/

Περιγραφή σκοπού του cookie: Μη ταξινομημένος εκκινητής

Πηγή: cretanmyron.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)