ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Προτεραιότητα της CRETAN MYRON είναι οι οργανοληπτικές αναλύσεις σε κάθε δείγμα ελαιολάδου, το οποίο φυλάσσεται για όλο το διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Καθ 'όλη τη διαδικασία παραγωγής γίνονται οι αυστηρότεροι έλεγχοι για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων μας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εγγυάται ότι το τελικό προϊόν διατηρεί τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που θέτει η εταιρεία και οι οργανισμοί πιστοποίησης που είμαστε πιστοποιημένοι :
 


Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
Γεωργίας με κωδικό πιστοποίησης EL -40-090   
ΒΙΟ ΗELLAS με κωδικό πιστοποίησης Β-487056

 


AGROCERT με κωδικoύς πιστοποίησης ΠΟΓ /2073-8510.12 ΠΕΖΑ,
ΠΟΓ /2188-13794.12 ΒΙΑΝΝΟΣ, ΠΟΓ /2072-8274.12 ΣΗΤΕΙΑ, ΠΟΓ /2207-15058.12 ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ

 

   
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης ασφάλειας Τροφίμων
κατά ISO 22000:2005 (H.A.C.C.P) πιστοποιημένο από την ΤUV HELLAS